top of page
Wald_84462340.jpg

Παύση, περισυλλογή, αναγέννηση

psychotherapie.png

Ψυχοθεραπεία (HeilprG) 

(βάσει της νομοθεσίας

για τους πρακτικούς θεραπευτές)

 

Υποστήριξη σε

 • εργασιακή εξουθένωση

 • φοβίες

 • κρίσεις πανικού

 • κατάθλιψη

 • ψυχοσωματικές διαταραχές

 • φόβο δέσμευσης

 • αυτοκτονικές σκέψεις

 • διατροφικές διαταραχές

 • προβλήματα ερωτικής διέγερσης

 

Διαδικαστικά

 

Η συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά.
Πριν από την έναρξη της ψυχοθεραπείας, συνιστώ την πραγματοποίηση 4-6 προπαρασκευαστικών συνεδριών που θα μας βοηθήσουν να γνωριστούμε. Θα δούμε αν υπάρχει μεταξύ μας χημεία και θα κρίνουμε αν η ψυχοθεραπεία είναι η κατάλληλη οδός για την περίπτωσή σας.

Το κόστος της ψυχοθεραπείας καλύπτεται από εσάς τους ίδιους

Ακύρωση ραντεβού

Ενα συγκεκριμένο ραντεβού είναι αποκλειστικά για εσάς.

Εάν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε, ακυρώστε τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Εάν ακυρώσετε λιγότερο από 2 ημέρες πριν από το ραντεβού (εκτός από περίπτωση ασθένειας ή οικογενειακής έκτακτης ανάγκης), η λιγότερο από 24 ώρες πριν από το ραντεβού για οποιονδήποτε λόγο, χρεώνεται ένα τέλος ακύρωσης.

Κόστος

120,- ευρώ ανά συνεδρία, τα οποία καταβάλλονται τοις μετρητοίς στο ραντεβού.

Κλείστε τώρα ραντεβού.

IMG_0086.jpeg
Achtsamkeitsmeditation, BeginnSitzung

Πλεονεκτήματα για όσους καλύπτουν οι ίδιοι τη δαπάνη της ψυχοθεραπείας

Τον Ιούνιο του 2019 καθιερώθηκε στη Γερμανία η τηλεματική υποδομή, μια ηλεκτρονική αρτηρία μετάδοσης ιατρικών δεδομένων. Οι γιατροί και οι ψυχοθεραπευτές που είναι συμβεβλημένοι με τα νόμιμα ταμεία ασθενείας θα πρέπει να δικτυωθούν ηλεκτρονικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αμοιβή τους θα περικοπεί. Επί του παρόντος, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή είναι προαιρετικός.
Εγώ ως ψυχολόγος σε ιδιωτικό ιατρείο δεν υπόκειμαι στις διατάξεις του νόμου περί τηλεματικής υποδομής.

Έτσι, εσείς που καλύπτετε ο ίδιος τη δαπάνη της ψυχοθεραπείας

 • gαπολαμβάνετε στο γραφείο μου απόλυτη εχεμύθεια! Δεν χρειάζεται να καταθέσετε φάκελο για το ταμείο ασθενείας. Εσείς αποφασίζετε ποιος θα πάρει από εσάς ποιες πληροφορίες. 
Εφόσον το επιθυμείτε, τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να υποβληθούν σε κανενός είδους ψηφιακή επεξεργασία. Ούτε καν σε κωδικοποιημένη μορφή.

 • Έχετε μικρότερο χρόνο αναμονής για την πρώτη συνάντηση.

 • Η κάλυψη της ψυχοθεραπείας από τα νόμιμα ταμεία ασθενείας προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιας διαταραχής που κατατάσσεται ως ασθένεια. Επειδή οι υπηρεσίες ψυχοθεραπείας που παρέχονται στο γραφείο μου είναι ανεξάρτητες από τα ταμεία ασθενείας, δεν χρειάζεται να συντάξω πριν από την έναρξη της θεραπείας κάποια γνωμάτευση που να περιγράφει πόσο «άρρωστος» είστε. 

 • Από τη στιγμή που καλύπτετε ο ίδιος τη δαπάνη, εσείς αποφασίζετε για τη συχνότητα των συνεδριών. Φυσικά θα υπάρξει από πλευράς μου σχετική ενημέρωση και συστάσεις για το τι θα ήταν ιδανικό να γίνει στη δική σας ξεχωριστή περίπτωση.

 • Αλλά και κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου αναστολής μπορεί να λαμβάνετε στο γραφείο μου υπηρεσίες ψυχοθεραπείας ή συμβουλευτικής.

 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνάψετε ασφάλεια που προϋποθέτει ιατρικές εξετάσεις (π.χ. ιδιωτική ασφάλεια ασθενείας, ασφάλεια επιδότησης ασθενείας, ασφάλεια ανικανότητας προς εργασία, μπορεί να είναι καλύτερο για εσάς να αναλάβετε ο ίδιος τα έξοδα της ψυχοθεραπείας. Δεδομένου ότι τα στοιχεία σας δεν αποθηκεύονται, μπορείτε να παραλείψετε να δηλώσετε ότι κάνετε ψυχοθεραπεία.

Vorteile für Sie als Selbstzahler
Schlucht.jpg
coaching.png

Καθοδήγηση

Ανακαλύψτε νέες προοπτικές

Was ist Psychotherpie (HeilprG)?
psychotherapie.png

Τι είναι η ψυχοθεραπεία (HeilprG) (σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία για τους πρακτικούς θεραπευτές);

Για την παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας στη Γερμανία απαιτείται άδεια θεραπευτή. Η άδεια αυτή χορηγείται είτε υπό μορφή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως π.χ. σε πολλούς γιατρούς και ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές μετά από πολυετή και πολυδάπανη εκπαίδευση, είτε βάσει του Νόμου για τους πρακτικούς θεραπευτές. Είμαι πτυχιούχος ψυχολόγος επιπλεον άδεια βάσει του Νόμου για τους πρακτικούς θεραπευτές.

bottom of page